Co to je       

Jaké programy

 

Stavebnice

Uživatel (žák) žák tvoří 3D scénu tak, že vybere její prvky (tělesa) a v soustavě souřadnic v prostoru určí jejich polohu, barvu a velikost.

Ve verzi s otáčením může zvolit i otočení kolem směrů souřadnicových os. Soustavu souřadnic je možno zvolit.

Při práci se zobrazují názvy volených těles a pokud se vlivem změny rozměrů změní např. krychle v hranol, žák je na správný název tělesa upozorněn.

okno stavebnice

Právě nastavenou scénu program kdykoliv na požádání zobrazí pomocí VRML, takže ji lze prohlížet z různých stran, otáčet, přibližovat apod.

stvebnice-náhled


Hra

Ve hře také uživatelé staví scénu, ale je předem dáno, jakou scénu mají sestavit a jaké kostky a v jakém počtu a velikostech k tomu mohou použít.

hra-okno

Každá úloha obsahuje obrázky zadané scény a nabídku použitelných kostek.
Program na požádání vyhodnotí, zda je sestaveno správné řešení dané úlohy a podobně jako stavebnice zobrazí aktuální sestavu.

Připravené úlohy sahají od nejjednodušších úložek ověřujících orientaci v 3D prostoru až po hlavolamy vyžadující velikou představivost.

hra-hlavolam

Program počítá, kolikrát se uživatel pokusil vyhodnotit řešení a zároveň všechny pokusy zapisuje do souboru, takže učitel může ze svého počítače sledovat postup všech žáků.


Kostka

Analogie obvyklé kvízové úlohy, v níž je třeba dokreslit vzory na stěnách rozvinuté sítě dané (zobrazené) krychle.
Přitom se požaduje nejen to, aby na síti byly ty obrázky, které odpovídají vzorům na odpovídajících stěnách krychle,
ale aby měly i správnou polohu (otočení).

Program dovoluje interaktivně vytvořit vlastní zadání a umožňuje danou virtuální krychli v prostoru prohlížet, otáčet a nakonec i plynule rozvinout její síť.

Nově jsme do programu zařadili možnost připravit a vytisknout vlastní kvíz. Učitel zvolí, které sítě chce zařadit do listu, může je upravovat (skrýt či otočit obrázky sítě) a přidá doprovodný text.


krychle-vrml

Osmistěn

Trochu složitější varianta kostky

Tady můžete v prostoru prohlížet, otáčet a nakonec i plynule rozvinout síť pravidelného osmistěnu.


krychle-vrml


Domino

Hra. Kostky v prostoru, na stěnách čísla.

Kostkami lze otáčet, posouvat a lze je k sobě přilepit.

Za přilepení dvou stěn označených stejným číslem je jeden bod, ale když se přilepovaná kostka přilepí k více kostkám zároveň (různými stěnami), můžeme v případě shodných označení získat víc bodů!
Třeba když budeme mít osm kostek...

Takže žáci (učitelé si nehrají!) mohou soutěžit, kdo ze sestavy kostek získá víc bodů.Labyrint

Zkuste si, jak na tom jste se schopností orientace v prostoru.

V online hře se budete pohybovat, naklánět a otáčet v prostoru sestaveném z krychliček, místností a vašim úkolem bude vrátit se na původní místo, ze kterého jste byli vyvezeni.

okno stavebnice


Články

O 3D hříčkách si můžete víc přečíst tady:

Licence

Programy obsažené v tomto balíku jsou určeny pro výuku a pro experimentování učitelů i laických zájemců.

Jejich používání je ZDARMA, ale pomohlo by nám, kdybyste nám mohli dát vědět, (nejlépe vždycky) když je
použijete ve výuce.

# (Jestli nechcete vymýšlet slohová cvičení, napište jen
# mail,
# Předmět: POUZIVAM <Stavebnice/Hra/Kostka/Domino>
#
# na adresu 3d.hricky@seznam.cz
#
# Samozřejmě uvítáme, kdybyste nám napsali nějaké podrobnosti,
# ale budeme radši, když nám napíšete stručně hned než obšírně
# "někdy až na to bude čas ".)

Programy jsou šířeny takové, jaké jsou, autoři neručí za žádné škody vzniklé v souvislosti s jejich používáním.

Download             (CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION)

název Download — česky online — VRML online — HTML datum změny poznámky
  pokud nespustíte přímo VRML odkaz, použijte HTML variantu
Labyrint   Labyrint 10. 3. 1009 Flash aplikace
Stavebnice
stav.zip 21. 6. 2009  
Stavebnice
stavrot.zip 21. 6. 2009 s rotací dílků
Hra
hra.zip 16. 6. 2008  
Kostka
kostka.zip hrát online hrát online 26. 9. 2009  
Osmistěn
osmi.zip hrát online hrát online 8. 3. 2009  
Domino

domino.zip hrát online hrát online 16. 6. 2008 základní verze hry 
připravené hry připravené hry 16. 6. 2008 volí se z připravených výchozích nastavení
s omezením času 16. 6. 2008   čas na hru je omezen
pro dva hráče pro dva hráče 16. 6. 2008 hrají spolu dva hráči (střídají se v tazích na jednom počítači)

 

© Šárka&Tom 2008