Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel

Spočtěte úlohu, pak zobrazte správné řešení, skryjte ho a zvolte novou úlohu.

SG, 7 Květen 2013, Vytvořené GeoGebrou