Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel

Spočtěte úlohu, pak zobrazte správné řešení, skryjte ho a zvolte novou úlohu.

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

SG, 7 Květen 2013, Vytvořené GeoGebrou