NSD(n,k), nsn(N,k)

Spočtěte úlohy, pak zobrazte správné řešení, skryjte ho a zvolte novou sadu úloh.

SG, 7 Květen 2013, Vytvořené GeoGebrou