Řez hranolu a jehlanu

Přímka proložená stranou řezu a přímka proložená podstavnou hranou stěny, v níž leží ona strana řezu, se protínají na průsečnici roviny podstavy a roviny řezu – stopě roviny řezu.

Pohybujte body P, Q (přímka v rovině řezu) a R, S (přímka v rovině podstavy).

./Hranol_jehlan_html.png
Download Cabri 3D Plugin.


HTML export by Cabri 3D