Řez krychle rovinou určenou body na přímkách hran procházejících společným vrcholem

./RezKrRuzn.png
Download Cabri 3D Plugin.

Pokud některý z úkolů není možné splnit, vysvětlete, proč../RezKrRuzn1.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRuzn3.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRuzn4.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRuzn4s.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRuzn5.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRuzn.png6
Download Cabri 3D Plugin.


HTML export by Cabri 3D