Řez krychle rovinou určenou body na přímkách dvou rovnoběžných hran a třetí přímce v hraně protínající jednu z rovnoběžek

./RezKr_RP.png
Download Cabri 3D Plugin.

Pokud některý z úkolů není možné splnit, vysvětlete, proč../RezKr_RP1.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKr_RP2.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKr_RP3.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKr_RP4.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKr_RP4s.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKr_RP5.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKr_RP.png6
Download Cabri 3D Plugin.


HTML export by Cabri 3D