Řez krychle rovinou určenou body na přímkách rovnoběžných hran

./RezKrRovn_html.png
Download Cabri 3D Plugin.

Pokud některý z úkolů není možné splnit, vysvětlete, proč../RezKrRovn1.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRovn2.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRovn3.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRovn4.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRovn4s.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRovn5.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrRovn.png6
Download Cabri 3D Plugin.


HTML export by Cabri 3D