Řez krychle rovinou určenou body na přímkách mimoběžných hran

./RezKrMim_html.png
Download Cabri 3D Plugin.

Pokud některý z úkolů není možné splnit, vysvětlete, proč../RezKrMim1.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrMim2.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrMim3.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrMim4.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrMim5.png
Download Cabri 3D Plugin.
./RezKrMim6.png
Download Cabri 3D Plugin.


HTML export by Cabri 3D